PRIVACYBELEID RAMA•MISIER

 

GEGEVENSVERWERKING

Laatste herziening: 1 mei 2018.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Rama Misier – executive stylists.

Kvk nummer 66589576, Parklaan 34 3016 BC Rotterdam.

- Telefoon: 0614589650/0642151194

- E-mail: via het contactformulier op onze website

 

WELK TYPE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT RAMA MISIER?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze stylisten, berichten wenst te ontvangen, of gebruik maakt van onze site. 

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

  • contactgegevens, inclusief naam, e-mail, telefoonnummer,  bezorg- en factuuradres;
  • login en accountgegevens, inclusief schermnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID;
  • persoonsgegevens waaronder geslacht, woonplaats, geboortedatum;
  • afbeeldingen, foto’s en video’s;
  • gegevens over fysieke eigenschappen, waaronder gewicht, lengte en lichaamsafmetingen (zoals geschatte paslengte en schoen- en voetafmetingen of kledingmaat);of
  • persoonlijke voorkeuren, waaronder uw stijladvies en Goldlist.

 

MET WELK DOEL VERWERKEN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

Om de diensten die u vraagt te leveren. Wanneer u bijvoorbeeld cliënt wordt bij ons, zullen wij de door u opgegeven contactgegevens gebruiken om met u te communiceren over de aankoop, uw voorkeuren en advies. 

Wij gebruiken de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering.  Bijvoorbeeld, als u een aankoop voor een credit pack doet, gebruiken we de informatie die u ons verstrekt in het kader van die aankoop gebruiken voor boekhoudkundige, audit- en andere interne functies.  We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten aanwenden om uw gebruikservaring te verbeteren. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet anders dan voor de diensten die wij u leveren n.a.v. een opdracht. Wij delen uw persoonlijke gegevens niet anders dan conform opdracht passend is. Bijvoorbeeld bij een opdracht om op-maat kleding te maken.

 

HOELANG BEWAREN WE DE GEGEVENS?

Rama Misier bewaart de persoonsgegevens enkel gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is rekening houdend met de behoeften om een oplossing te kunnen bieden voor aangelegenheden en problemen die zich voordoen, verbeteringen uit te voeren, diensten te starten en te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard kunnen worden tijdens een redelijke periode, zelfs nadat de betrokkene niet langer gebruik maakt van de diensten van Rama Misier of niet langer gebruik maakt van de persoonlijke pagina. Na deze periode worden de persoonsgegevens geblokkeerd op alle systemen van Rama Misier.

 

WAT LEGITIMEERT ONS OM DE GEGEVENS TE VERWERKEN?

Rama Misier heeft de volgende legitieme gronden om persoonsgegevens te mogen verwerken:

Uitvoering van de overeenkomst

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens van de betrokkene is de uitvoering van een koopovereenkomst. In dit opzicht is de betrokkene verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Indien die gegevens niet worden verstrekt is de verwezenlijking van de koop niet mogelijk.

Wettelijke verplichtingen

Het beheer en de uitgifte van de verkoopfactuur is gebaseerd op de wettelijke verplichting van Rama Misier in haar relatie met de klanten.

 

AAN WIE MOGEN WE DE GEGEVENS DOORGEVEN?

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden doorgegeven/vermeld aan de volgende geadresseerden:

  • Bedrijven die in opdracht van Rama Misier of cliënt een opdracht uitvoeren conform opdrachtbevestiging. 
  • Overheidsinstanties en -organen wanneer de fiscale en arbeidswetgeving, de regels betreffende de sociale zekerheid of elk ander toepasselijk normenstelsel dat vereist.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS?

U hebt het recht om te verzoeken om: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens indien deze incompleet of onjuist zijn; of (iv) wissen of beperking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden als voorzien door het toepasselijk recht. Dit zijn geen absolute rechten. Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website

 

Om het verzoek af te handelen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen.